0 0
Deze onlineshop maakt gebruik van cookies voor een optimale winkelbelevenis. Hierbij wordt bijvoorbeeld sessie-informatie of de taalinstelling opgeslagen op uw computer. Zonder cookies is de functionele omvang van de onlineshop beperkt. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u hier klikken.

Privacyverklaring

Opitec hecht groot belang aan de privacy van u als (potentiële) klant en website bezoeker, en wij nemen daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het verwerken en beschermen van uw persoonspersoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt onder andere uitgelegd welke persoonsgegevens Opitec van u verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze website en diensten. Ook leggen wij u uit waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag. Daarnaast geven wij u aan hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren, of wij uw persoonsgegevens delen met derden, en wat uw rechten zijn met betrekking de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook informeren wij u over ons beveiligingsbeleid.

1. Wie is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

OPITEC-Handel-GmbH (hierna: Opitec) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Hieronder vindt u onze bedrijfsgegevens:

Opitec Nederland BV, Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, tel: 072-5094771, fax, 072-5091179, email: info@opitec.nl KvK 02062088

Opitec heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris ziet er op toe dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Voor vragen over uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten kunt u zich wenden tot onze functionaris. De functionaris is bereikbaar per e-mail op: datenschutzbeauftragter@opitec.com

2. Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („betrokken persoon“), zoals bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw bankpersoonsgegevens en uw IP-adres.

Opitec verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. In het geval dat wij dat wel gaan doen, zullen wij u vooraf om toestemming vragen.

3. Opslag van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Opitec van u verzamelt worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER) door ons of door ons ingeschakelde andere partijen.

4. Toegang persoonsgegevens

Opitec zal uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, doorgeven of op enige andere wijze verspreiden aan derden tenzij Opitec hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Opitec kan voor de verweking van uw persoonsgegevens andere partijen (derden) inschakelen. Met elke derde heeft Opitec een overeenkomst gesloten om er voor te zorgen dat ook deze derde er voor zorgt dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt.

5. Veiligheid

Opitec neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom hebben wij alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging met betrekking tot uw persoonsgegevens zo klein mogelijk te houden. Opitec heeft daarom onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:
  • Ons informatiesysteem bevindt zich achter een firewall, om de toegang van andere netwerken te blokkeren die met internet zijn verbonden.
  • Bij het verzamelen en verzenden van persoonsgegevens via onze websites gebruiken we de gestandaardiseerde SSL-coderingstechnologie.
  • Opitec heef de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot alleen die werknemers die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren.
  • Opitec heeft haar medewerkers getraind in beveiligings- en privacy praktijken.
  • Opitec maakt gebruik van beschermingssoftware en beveiligde back-ups.
Bij communicatie via e-mail kunnen we geen volledige beveiliging garanderen. Wij raden u aan geen gevoelige informatie via de e-mail te delen.

Wij raden u aan nooit uw wachtwoord voor toegang tot onze website te delen met derden. Tevens raden wij u aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en om voor de toegang tot onze website niet hetzelfde wachtwoord te kiezen, dat u ook voor toegang tot andere websites (e-mailaccount, online-banking enz.) gebruikt. Als u onze website verlaat, dient u zichzelf af te melden, de afmelding te bevestigen en uw browser te sluiten. Dit om te voorkomen dat niet-geautoriseerde gebruikers toegang tot uw gebruikersaccount kunnen krijgen.

6. Doeleinden

Opitec gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden zoals uitgelegd in deze privacyverklaring.

7. Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

Opitec bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinde(n) waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld, tenzij de wet ons verplicht persoonsgegevens langer te bewaren. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om onze boekhouding en administratie 7 jaar te bewaren. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.

8. Rechten met betrekking tot uw gegevens

Onder de AVG heeft u bepaalde rechten. Hieronder worden uw rechten kort uitgelegd.

Recht op inzage - U heeft het recht om ons te vragen of en zo ja, welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid - U heeft het recht een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die door ons op geautomatiseerde wijze worden verwerkt. Wij leveren aan u of aan een door u aangewezen partij deze informatie in een CSV-formaat.

Recht op rectificatie en aanvulling - U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze niet (meer) kloppen en om uw persoonsgegevens aan te vullen wanneer uw persoonsgegevens niet (meer) compleet zijn.

Intrekken toestemming - Als de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, dan kunt u die toestemming ook weer intrekken op elk moment. Vanaf dat moment zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt voor die doeleinde(n). De verwerking van uw persoonsgegevens van de daarvoor liggende periode blijft rechtmatig.

Recht op beperking - U heeft in sommige gevallen het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op verwijdering - U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. In sommige gevallen kunnen of mogen wij aan dit verzoek geen gehoor geven.

Opitec is verplicht, alle ontvangers, aan wie uw persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van de correctie, verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met een onevenredige inspanning. U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om via deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht om bezwaar te maken - U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of tegen verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Opitec, alsook tegen profilering. Als ons belang zwaarder weegt dan uw belang dan zullen wij de verwerking niet stoppen.

U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing activiteiten. Opitec zal de verwerking dan direct staken en uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden gebruiken.

9. Social media – Facebook

Op onze website hebben we een koppeling naar de website van Facebook. De koppeling gebeurt via een bijbehorend pictogram en verborgen link op onze website die is gekoppeld aan onze social media-pagina. Wanneer u op de link klikt, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar onze social media-pagina op Facebook. Het gaat hier om een normale hyperlink, waarbij geen persoonsgegevensoverdracht plaatsvindt. Er vindt alleen persoonsgegevensoverdracht plaats als u via uw gebruikersaccount bent aangemeld op de social media-dienst. Vervolgens kunt u dan inhoud van onze website direct met de social media-dienst koppelen of delen. De social media-dienst leert daardoor onder bepaalde omstandigheden, welke content u op onze website hebt bekeken.

Op het gebruik van Facebook zijn de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring van Facebook van toepassing. Deze privacyverklaring is dus daarop niet van toepassing. Meer informatie over het doel, de omvang van het verzamelen van persoonsgegevens, de verdere verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens door Facebook kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook. Deze zijn op internet op te vragen onder Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevensoverdracht aan social netwerkdiensten, omdat u door u aan te melden op de betreffende sociale netwerk-account en het volgen van elke link zelf actief wordt en zo de volgende persoonsgegevensverwerking door de betreffende sociale netwerkdienst start.

10. Cookies

Opitec maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw device of browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

U kunt zelf beslissen of u het gebruik van cookies door Opitec toestaat. Allereerst kunt u via de banner, die bij het eerste opvragen van onze pagina wordt weergegeven en verwijst naar dit privacy beleid, naar eigen keuze beslissen of u ons uw toestemming wilt geven voor het instellen van cookies of dit wilt weigeren. Ook heeft u de keuze cookies al dan niet te accepteren via uw browserinstellingen, meestal te vinden onder „Opties“ of „Instellingen“ in het menu van de browser. Door uw browserinstellingen te wijzigen hebt u de keuze alle cookies te accepteren, te beperken, te weigeren en te worden geïnformeerd. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Opitec verwijdert de cookies automatisch na 4 weken.

Opitec gebruikt op haar website de volgende cookies:

Functionele cookies: Op onze website maken we gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het laten functioneren van de website en faciliteren uw bezoek. Sommige elementen van onze website bijvoorbeeld vereisen dat de opvragende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

Deze cookies gebruiken wij zodat U kunt inloggen, producten aan uw boodschappen wagen kunt toevoegen, om informatie door te geven van de ene pagina aan de andere, daaropvolgende, pagina en om te kunnen reageren. De gegevens worden opgeslagen in onze logbestanden en worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens en ook niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

De (persoons)gegevens die wij verwerken zijn IP-adres, informatie uit http request header en de clickstream van een sessie.

De persoonsgegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doeleinde van het verzamelen. In het geval van het verzamelen van de persoonsgegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid.

In het geval van het opslaan van de persoonsgegevens in logbestanden, is dit uiterlijk na één dag het geval. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd, zodat een toewijzing aan de opvragende klant niet meer mogelijk is.

Omdat deze cookies noodzakelijk zijn hoeven wij geen toestemming van u te vragen voor het plaatsen van deze cookies. Het is ons gerechtvaardigd belang om deze cookies te plaatsen.

Conversion tracking cookies: Op onze website maken we gebruik van de functie Google AdWords conversion tracking. De dienst wordt gebruikt voor reclame- en marketingdoeleinden met als doel ons aanbod aantrekkelijker te maken en u een geweldige winkelervaring te bieden. Deze cookies worden gebruikt om een eigen conversie-statistiek te genereren over gebruikers, die via AdWords-advertenties onze website bezoeken. Wanneer u op een AdWords-advertentie klikt wordt er een zogenaamde cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Met behulp van deze cookies kunnen wij en ook Google herkennen welke AdWords-advertenties u van Opitec hebt aangeklikt en of u via deze advertenties naar onze website bent doorgeleid.

Deze cookies analyseren de effectiviteit van de door ons geplaatste advertenties omdat er wordt gemeten hoe vaak er op de advertentie wordt geklikt, en het brengt het gebruik van de website(s) door de gebruiker in kaart. Door het gebruik van deze cookies worden er geen persoonsgegevens verzameld, dus wij kunnen u niet persoonlijk identificeren.

De conversion tracking cookies worden automatisch na 30 dagen gewist.

Opitec plaats deze cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang en / of op basis van uw toestemming.

Google AdWords conversion tracking is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Om niet deel te nemen aan Google AdWords conversion tracking, moet u het bewaren van Google tracking-cookies via een bijbehorende instelling in uw browser uitschakelen. U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken.

Meer informatie over AdWords conversion tracking, de details van hoe het via deze dienst wordt verwerkt en het privacybeleid van Google vindt u onder http://www.google.com/policies/technologies/ads/

11. Contactformulier of contact opnemen met onze klantenservice

Op onze website hebben wij een contactformulier voor u opgesteld, dat u kunt gebruiken om elektronisch contact met ons op te nemen en ons uw verzoek toe te sturen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw verzoek te verwerken en kunnen hiervoor contact met u opnemen met behulp van de verstrekte contactpersoonsgegevens.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u: naam en e-mail, correspondentie (bericht + onderwerp). U kunt vrijwillig de volgende persoonsgegevens verstrekken: telefoonnummer, naam bedrijf/school, gebruikersnaam, klantnummer, rekeningnummer.

De persoonsgegevens worden niet opgeslagen of verstrekt aan derden, tenzij het verzoek ziet op een lopende bestelling of een offerte voor een bestelling. In dat geval slaan wij de gegevens op in ons CRM systeem.

De gegevens worden direct na afhandeling verwijderd tenzij het gaat om een lopende bestelling of een offerte voor een bestelling. In dat geval bewaren wij de gegevens voor zolang nodig is.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Indien het verzoek betrekking heeft op een bestelling dan is de juridische grondslag noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

12. Bestelformulier voor het kopen en laten bezorgen van onze producten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de door uw bestelde producten aan u te leveren, via thuisbezorging of via een afhaalpunt en dus om onze verplichting na te komen die Opitec met u als klant is aangegaan.

Om de producten te kunnen bestellen en te kunnen leveren verwerkt Opitec de volgende persoonsgegevens: voor- achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer (indien u telefonisch over uw bestelling wilt worden gecontacteerd), bezorgwijze, manier van betalen en betaalgegevens, de artikelen die door u zijn besteld (aantal, prijs, soort), geboortedatum, bestelnummer.

Wij verstrekken de gegevens aan derden die voor Opitec bepaalde diensten uitvoeren te weten facturering, inning, bezorging, CRM systeem.

Wij bewaren deze persoonsgegevens in principe voor een periode van 7 jaar omdat wij wettelijk verplicht zijn onze administratie voor een periode van 7 jaar te bewaren.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

13. Registratie (account aanmaken)

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registeren door persoonsgegevens te verstrekken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de door uw bestelde producten aan u te leveren, via thuisbezorging of via een afhaalpunt en dus om onze verplichting na te komen die Opitec met u als klant is aangegaan.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u: voor- en achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, land, IP-adres, datum en tijd van de registratie. Optioneel verwerken wij ook uw bedrijfsnaam, btw-nummer, faxnummer, en klantengroep.

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang uw account actief is. Als de registratie dient ter uitvoering van een (precontractuele) overeenkomst bedraagt de bewaartermijn 7 jaar.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CRM-systeem. Als de registratie mede dient om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en ons, dan verstrekken wij de gegevens aan derden die voor Opitec bepaalde diensten uitvoeren te weten facturering, inning en bezorging.

De juridische grondslag voor de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en indien de registratie dient ter uitvoering van een (precontractuele) overeenkomst dan is dat de juridische grondslag. U kunt op elk gewenst moment uw account verwijderen. Als uw persoonsgegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een (precontractuele) overeenkomst is voortijdige verwijdering van de persoonsgegevens alleen mogelijk, voor zover de persoonsgegevens niet nodig zijn voor de uitvoering van de (precontractuele) overeenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

14. Direct marketing doeleinden (abonneren op onze nieuwsbrief)

Op onze website is het mogelijk om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief te kunnen toesturen om u zo op de hoogte te houden van onze producten die voor u eventueel interessant kunnen zijn. Het verzamelen van andere persoonsgegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u: voor- en achternaam, e-mail, aanhef, IP-adres van de aanroepende computer en datum en tijd van de registratie.

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Indien u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens gewist.

In verband met de verwerking van persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, is er geen doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CRM-systeem en uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De verwerking is noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigde belang en/of gebaseerd op uw toestemming. Voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het aanmeldingsproces wordt uw toestemming gevraagd door middel van het aanvinken van het aanmeldingshokje en wordt deze privacyverklaring vermeld. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link in elke nieuwsbrief of door een mail te sturen aan [e-mail adres] of u kunt dit direct regelen via uw account..

15. Indienen klacht

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Opitec inbreuk maakt op de toepasselijke wet-en regelgeving, dan heeft u altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens De wijze waarop u uw klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tevens heeft u uiteraard ook altijd de mogelijkheid om een juridische procedure tegen Opitec te starten bij de daartoe bevoegde instantie.

16. Contact

Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u Opitec bereiken via datenschutzbeauftragter@opitec.com

17. Bijwerken en aanpassen privacyverklaring

Opitec behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Opitec adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 19 juni 2018.