0 0
Deze onlineshop maakt gebruik van cookies voor een optimale winkelbelevenis. Hierbij wordt bijvoorbeeld sessie-informatie of de taalinstelling opgeslagen op uw computer. Zonder cookies is de functionele omvang van de onlineshop beperkt. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u hier klikken.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom wordt verwerking van al uw gegevens (bijv. verzameling, verwerking en verzending) uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

De volgende informatie geeft een overzicht van welke gegevens op onze websites worden gevraagd, hoe deze gegevens worden gebruikt en verzonden, hoe u informatie van ons kunt verkrijgen en welke beveiligingsmaatregelen we nemen om uw gegevens te beschermen.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de AVG, van alle gegevensverwerking die plaatsvindt via onze websites is:

Opitec Nederland BV, Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, tel: 072-5094771, fax, 072-5091179, email: info@opitec.nl KvK 02062088

In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebben we in ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die gecontacteerd kan worden op het bovengenoemde postadres van het bedrijf Opitec Handel GmbH of op het volgende e-mailadres : datenschutzbeauftragter@opitec.com

Voor vragen over gegevensbescherming en de vaststelling van de rechten van betrokkenen (zie hieronder) kunt u terecht bij onze bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming.

2. WELKE GEGEVENS ZIJN NODIG VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES? WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN OPGESLAGEN TIJDENS HET GEBRUIK?

Gebruiksgegevens:

Bij het gebruik van onze website worden zogenaamde gebruiksgegevens geregistreerd, waarvan de opslag uitsluitend dient voor interne systeem- en statistische doeleinden. Deze gegevens zijn:

 1. Informatie over het huidige paginatype (Pagetype)
 2. Padinformatie voor de huidige categorie (CategoryPath)
 3. Informatie over de titel van de huidige categorie (CategoryTitle)
 4. Over categorisatie (Category_Sort)
 5. Over URL-foutcodes (URL-Error_type)
 6. Over taalinstellingen (Language)
 7. Informatie over het aantal artikelen in de winkelwagen (Basket_Quantity)
 8. Huidige winkelmandinformatie (current_basket)
 9. Het IP-adres opslaan tijdens het inloggen, afrekenen en bestellen; zonder attributie en zonder verbinding met klantgegevens, echter met opslag van datum en tijd

De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. De opslag van de bovengenoemde gegevens vindt niet plaats samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie bewaard blijven.

De opslag in logfiles wordt uitgevoerd om de werking van de webpagina's te waarborgen. Verder worden de gegevens gebruikt om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden wordt niet overwogen in de bovengenoemde context.

Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter f AVG.

De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van gegevensverzameling voor het aanbieden van de website, vindt de verwijdering plaats aan het einde van de betreffende sessie.

Bij gegevensopslag in logfiles vindt het wissen uiterlijk na één dag plaats. Verdere opslag is echter mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of geanonimiseerd, zodat een toewijzing aan de betreffende klant niet meer mogelijk is.

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van gegevens in logfiles is noodzakelijk voor de werking van de website.

Registratie

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door hun persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden ingevoerd in een invoermasker, naar ons verzonden en uiteindelijk opgeslagen. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verwerkt:

Titel, voor- en achternaam, geboortedatum, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie, e-mailadres en telefoonnummer

Optioneel:
Bedrijf/school, BTW-nummer, fax, klantengroep

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment van registratie:

 1. IP-adres van de gebruiker
 2. Datum en tijd van registratie

Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens, vanaf het moment dat de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is art. 6, lid 1, letter a AVG.

Als de registratie dient voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de rechtsgrond art. 6, lid 1, letter b AVG.

De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Dit geldt zowel voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, als voor de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

Dit geldt ook voor gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld met het oog op het uitvoeren van een contract of het uitvoeren van precontractuele maatregelen, als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om de persoonsgegevens van de contractpartij op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om uw registratie op elk moment te annuleren. Uw opgeslagen gegevens kunnen te allen tijde telefonisch worden gewijzigd of verwijderd.

Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die de verwijdering verhinderen.

Contact Formulier

Op onze website staat een contactformulier dat u kunt gebruiken om elektronisch contact met ons op te nemen en ons uw vraag te sturen. Via het contactformulier verzamelen we alleen uw naam en e-mailadres. De vermelding van het bedrijf/school, telefoonnummer, klantnummer, gebruikersnaam en factuurnummer zijn optioneel.

Op het moment dat u uw verzoek verzendt en voordat u de gegevensverwerking uitvoert, wordt u geïnformeerd over het gebruik van de gegevens en daarom verwijzen wij naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres dat op onze website is vermeld. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die via e-mail worden verzonden, opgeslagen.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw verzoek en hiervoor kunnen wij contact met u opnemen via de door u opgegeven contactgegevens. Deze gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden of doorgegeven aan derden.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, letter f AVG. Als het doel van het contact het sluiten van een contract is, is de rechtsgrond art. 6, lid 1, letter b AVG.

De verwerking van de persoonlijke gegevens die in het invoermasker worden vermeld, dient uitsluitend voor de verwerking van het contactverzoek. In het geval van contact per e-mail, wordt dit laatste beschouwd als een noodzakelijk gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens.

De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De persoonlijke gegevens die zijn aangegeven in het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, worden verwijderd wanneer het gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak definitief is opgehelderd.

Verdere persoonlijke gegevens die zijn verzameld op het moment dat het verzoek wordt verzonden, worden na maximaal zeven dagen verwijderd.

Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door gebruik te maken van de bovengenoemde contactmethoden. In dat geval kan uw gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

3. HOE WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT EN MET WELK DOEL WORDEN DIE AAN DERDEN DOORGEGEVEN?

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden, uw bestelling in onze online winkel te verwerken en om reclamedrukwerk te sturen. Wij gebruiken uw gegevens voor een kredietcontrole alleen bij vervroegde uitvoering, zoals bij bestellingen met betaling op factuur.

De overdracht, verkoop of andere overdracht van uw gegevens aan derden vindt alleen plaats als de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, voor facturatiedoeleinden, om de tegenprestatie te betalen of als u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. We zijn ook gemachtigd om persoonlijke gegevens door te geven voor incassodoeleinden en we behouden ons het recht voor om gegevens uit te wisselen met economische beschermingsorganisaties; dit alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het vervullen van een wettelijke verplichting.

Betalingsverwerking via Concardis

Voor de verwerking van betalingen in onze onlineshop gebruiken wij het betalingssysteem van de externe betalingsdienstaanbieder Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Duitsland (hierna "Concardis" genoemd). Als u bijvoorbeeld met creditcard wilt betalen, wordt via de technische interface automatisch een verbinding met het online betalingssysteem Concardis tot stand gebracht. De door u verstrekte betalingsgegevens worden uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking via een versleutelde verbinding naar Concardis verzonden en daar opgeslagen en verwerkt. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats voor het bovengenoemde doel dat nodig is voor de afhandeling van uw bestelling. Daarom kan Concardis uw betalingsgegevens doorsturen naar de door u aangegeven kredietinstelling om het betalingsproces te starten en goed te keuren.

Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is art. 6, lid 1, letter b AVG.

Concardis bewaart uw gegevens voor de tijd die nodig is om het overeengekomen contract uit te voeren of als het gebonden is aan wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. In gevallen waarin Concardis verplicht is uw gegevens te bewaren na de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege boekhoudwetgeving, bewaart Concardis uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en/of wettelijk verplicht is voor het doel in kwestie.

U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met Concardis.

Overdracht in de gevallen voorzien door de wet

Wij wijzen erop dat wij in individuele gevallen in opdracht van de bevoegde autoriteit bevoegd zijn om informatie over de gegevens te verstrekken, voor zover dit nodig is in het kader van strafrechtelijke vervolging, het voorkomen van gevaren door de politie, voor de vervulling van de wettelijke taken van de autoriteiten voor de bescherming van de grondwet, de inlichtingendienst of de militaire contra-inlichtingendienst of voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

4. VERBINDING MET FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER EN YUMPU

Op onze website maken we verbinding met de sociale mediaplatforms Facebook, YouTube, Twitter en Yumpu. Dit gebeurt via het overeenkomstige symbool op onze webpagina's, dat is gemarkeerd met het logo van het respectieve sociale mediaplatform en waarachter zich een overeenkomstige link bevindt naar onze respectieve sociale mediapagina. In dit opzicht zijn sociale plug-ins (zoals de Facebook-knop "Vind ik leuk") niet geïntegreerd.

Via onze links naar sociale mediadiensten worden uw gegevens niet naar deze diensten verzonden. In dit geval zijn dit normale hyperlinks, waardoor in de regel geen gegevensoverdracht plaatsvindt. Als u op de link klikt, wordt u direct doorgestuurd naar onze pagina op de betreffende sociale mediadienst. De gegevensoverdracht vindt alleen plaats als u bent aangemeld bij uw gebruikersaccount van de betreffende sociale mediadienst. Op deze manier kunt u de inhoud van onze website bekijken of delen, of, in het geval van YouTube, de video's van ons kanaal bekijken, rechtstreeks op het sociale medium die u gebruikt. De respectieve sociale mediadienst kent de inhoud die u op onze website bekijkt.

De verantwoordelijkheid van de met ons verbonden sociale mediadiensten ligt uitsluitend bij:

 • Facebook en zijn aanwezigheid op internet Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS;
 • YouTube en haar aanwezigheid op internet YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, VS;
 • Twitter en zijn aanwezigheid op het internet Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS;
 • Yumpu en zijn internetaanwezigheid i-magazine AG, Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau, Zwitserland

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de respectieve sociale mediadienst, vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van de desbetreffende dienst. Deze bepalingen zijn online beschikbaar.

Verder vindt u in de bovengenoemde sociale mediadiensten informatie over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen en uw rechten met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door de betreffende sociale mediadienst.

U bent verantwoordelijk voor de overdracht van gegevens naar de bovengenoemde sociale netwerkdiensten, aangezien u door in te loggen op het respectieve sociale netwerkaccount en de respectieve link te volgen de sociale netwerkdienst activeert en daarmee de gegevensverwerking door de respectieve sociale-mediadienst initieert.

5. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HEBBEN WE GENOMEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN?

We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Onze databases worden beschermd door fysieke en technische maatregelen, evenals procedurele maatregelen, die de toegang tot informatie beperken tot specifiek bevoegde personen in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring. Ons computersysteem wordt beschermd door een firewall om toegang te voorkomen via andere netwerken die met internet zijn verbonden. Toegang tot persoonlijke informatie is alleen toegestaan voor werknemers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak uit te voeren. Onze medewerkers worden geïnformeerd over veiligheid en privacy.

We gebruiken standaard SSL-coderingstechnologie voor het verzamelen en verzenden van gegevens via onze webpagina's. Persoonlijke gegevens worden tijdens het bestelproces verzonden via SSL-codering, herkenbaar aan het hangslotsymbool in de browser en de toevoeging "https: //" in de adresbalk.

Het wachtwoord voor toegang tot onze website mag nooit aan derden worden doorgegeven en moet regelmatig worden gewijzigd. Bovendien moet u voor toegang tot onze website niet hetzelfde wachtwoord kiezen dat u gebruikt op andere websites met wachtwoord beveiligde toegang (e-mail, internetbankieren, enz.). Wanneer u onze site verlaat, moet u uitloggen en de browser sluiten om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot uw account.

Bij communicatie per e-mail kunnen wij de volledige veiligheid van uw gegevens niet garanderen.

6. RECLAME COMMUNICATIE VIA E-MAIL (BIJV. E-MAIL NIEUWSBRIEF)

Voor het verzenden van e-mails naar onze klanten maken wij gebruik van de CleverReach nieuwsbriefserviceprovider van de provider CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. De onderstaande gegevens worden namens ons verwerkt door CleverReach en voor dit doel opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland. CleverReach gebruikt uw gegevens voor het verzenden en evalueren van de nieuwsbrief. De gegevensbeschermingsbepalingen van de bovengenoemde aanbieder zijn beschikbaar op de website https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

Bij het registreren voor de nieuwsbrief worden de volgende gegevens verzonden die door u zijn aangegeven in het invoermasker:

 • e-mailadres

De volgende gegevens, verzameld op het moment van registratie, worden ook naar CleverReach verzonden:

 • Aanmelding voor de nieuwsbrief met datum en tijd van aanmelding
 • Taalinstellingen / geselecteerde taal
 • Voor welke winkel de registratie is gemaakt (.de, .at, etc.)
 • Voornaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Klantcode
 • Gebruikersgroep toegewezen
 • Bestelgeschiedenis
 • Bedrijf (indien aangegeven)

Op het moment dat u uw verzoek verzendt en voordat u de gegevensverwerking uitvoert, wordt u geïnformeerd over het gebruik van de gegevens en daarom verwijzen we naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

CleverReach gebruikt deze informatie voor de verzending en statistische evaluatie van de nieuwsbrief namens ons. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, beeldbestanden van één pixel die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend, of en op welke links is geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversietracking is het ook mogelijk om te analyseren of een eerder gedefinieerde actie is uitgevoerd na het klikken op de nieuwsbrieflink. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijv. Tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend onder de vorm van een pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan verdere persoonlijke gegevens, daarom is een directe persoonlijke referentie uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven te verbeteren en aan te passen aan de belangen van de ontvangers. Meer informatie over de data-analyse door CleverReach-nieuwsbrief is te vinden op de website: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

Als u bezwaar wilt maken tegen gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens door onze nieuwsbriefserviceprovider, vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, is art. 6, lid 1, letter a AVG.

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker is noodzakelijk voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens tijdens het registratieproces is nodig om misbruik van de diensten of uw e-mailadres te voorkomen, evenals voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere aanbiedingen.

De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker blijft bewaard gedurende de periode dat het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Als gevolg van het sluiten van een contract met CleverReach, is deze laatste verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

Herroepbaarheid van de verleende toestemmingen:
Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een specifieke link beschikbaar. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming die tot aan de intrekking is gegeven.

Door uw herroepingsrecht uit te oefenen na ontvangst van reclamemails, kunt u ook de verwerking van uw gegevens voor trackingdoeleinden herroepen.

Bovendien kan de gebruiker zijn toestemming voor het bewaren van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, intrekken.

7. COOKIES WORDEN OPGESLAGEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE. WAT BETEKENT HET?

We gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens in de vorm van tekstuele informatie die de webserver naar uw browser stuurt. Deze informatie wordt alleen op de harde schijf opgeslagen. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de server die ze eerder heeft opgeslagen en ontvangen informatie over de inhoud die u bekijkt en over de relatieve duur van het bekijken. Cookies identificeren alleen het IP-adres van uw computer en slaan geen persoonlijke informatie op, zoals bijvoorbeeld uw naam. De gegevens die in de cookies worden opgeslagen, zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.).

We gebruiken cookies om onze website gemakkelijker en toegankelijker te maken. Sommige elementen van onze site kunnen de identificatie van de gebruikte browser vereisen, zelfs na een paginawijziging.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

 1. Taal instellingen
 2. Artikelen in uw winkelwagen
 3. Blokkeer notities
 4. Speciale afmetingen van sommige items
 5. Alternatief adres voor niet-geregistreerde gebruikers
 6. Laatst bezochte pagina
 7. Weergave van de cookiemelding
 8. Login Informatie

We gebruiken ook cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken. In dit verband kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

 1. Zoektermen ingevoerd zonder concrete toewijzing aan een gebruiker

U kunt beslissen of u het gebruik van cookies wilt toestaan. Door uw browserinstellingen te wijzigen (meestal te vinden onder "Opties" of "Instellingen" in het browsermenu), kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, te worden geïnformeerd wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Bovendien kunt u via de banner die wordt weergegeven bij het bezoeken van onze website, die naar deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijst, beslissen of u het gebruik van cookies wilt toestaan of weigeren.

Door de bannerinstellingen te accepteren, stemt u in met de opslag van cookies op uw computer en hun verwerking voor de doeleinden die worden aangegeven in deze informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in punt 1. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond op basis van de toestemming tot aan de intrekking ervan.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van technische cookies is art. 6, lid 1, letter f AVG.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies voor analyse- en marketingdoeleinden en vanaf het moment waarop de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is art. 6, lid 1, letter a AVG.

Het doel van technische cookies is om het gebruik van de website voor de gebruiker te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website zijn niet beschikbaar zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is browserherkenning vereist, zelfs na een paginawisseling.

Gebruikersgegevens die via technische cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

Er worden analytische cookies gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van analytische cookies leren we hoe onze website gebruikt wordt en kunnen we daardoor ons aanbod constant optimaliseren.

Deze doeleinden omvatten ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, letter f AVG.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze naar onze site verzonden. Als gebruiker heeft u dus de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Aangezien de cookies die we gebruiken voornamelijk sessiecookies zijn, vervallen ze zodra de browser wordt gesloten en worden ze dus niet opgeslagen. Alleen de gegevens die in de cookiemelding zijn ingevoerd, worden 30 dagen bewaard. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de site volledig kunnen worden gebruikt.

8. GEBRUIK VAN DIENSTEN VOOR MARKETING- EN ANALYSEDOELEINDEN

We gebruiken analyse- en marketingsoftware op onze website. Voor de statistische en analytische evaluatie van specifieke gegevens gebruiken we de volgende analysetools:

 • Google Analytics
 • Google AdWords Conversion Tracking
 • Google Tag Manager

De gegevens die door de respectieve diensten worden verzameld, worden altijd onder de vorm van een pseudoniem opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor statistische evaluaties. De wettelijke basis voor het gebruik van de hieronder beschreven diensten is doorgaans en art. 6, lid 1, letter f AVG. De gegevens die door de analysesoftware worden verzameld, worden niet gecombineerd en gekoppeld om gebruikersprofielen te maken, tenzij u bij uw registratie op onze website toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van uw gegevens voor gepersonaliseerde reclamemaatregelen. In dit geval wordt de wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens door de hieronder beschreven diensten gevormd door art. 6, eerste lid, letter a, alsmede door art. 7 AVG.

We hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en evalueren van statistische gegevens, aangezien deze nodig zijn om de aanbiedingen en diensten op onze website toegankelijk te houden voor onze klanten en om ze voortdurend te verbeteren. Als u bezwaar wilt maken tegen de evaluatie van uw gegevens, kunt u de relevante informatie vinden in de paragrafen van de respectieve diensten.

a) Google Analytics

Op onze website gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd (zie 7). De informatie die door de cookies wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website, wordt doorgaans verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Als IP-anonimisering echter actief is op deze website, wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen en ingekort naar een server van Google in de VS. Op verzoek van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te onderzoeken, rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de exploitant aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website. Het IP-adres dat door de browser voor Google Analytics wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. Door de overeenkomstige instelling in uw browser te selecteren, kunt u de opslag van cookies weigeren, maar we waarschuwen u dat u door deze instelling te kiezen mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens detecteert en verwerkt die door de cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief het IP-adres), door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de exploitant aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website.

link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor het installeren van de browser-plug-in is het mogelijk, met name voor internetbrowsers van mobiele apparaten, om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken:

Google Analytics deactiveren (link)

Op deze manier wordt een Opt-Out-Cookie ingesteld op uw apparaat die de toekomstige detectie door Google Analytics van uw gegevens bij een bezoek aan deze site verhindert.

We waarschuwen u dat, als de cookies worden verwijderd in de browserinstellingen, de Opt-Out-Cookie ook kan worden verwijderd door Google Analytics en het daarom nodig kan zijn om deze opnieuw te activeren.

Voor meer informatie over de werking van Google Analytics en over de algemene gebruiksvoorwaarden en over de bescherming van persoonsgegevens voor deze dienst, bezoek de website https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/. Verder willen we erop wijzen dat op onze website Google Analytics wordt gebruikt met de anonimizeIP-extensie en daarom worden IP-adressen alleen in verkorte vorm verwerkt om elke persoonlijke referentie uit te sluiten.

b) Google AdWords Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van de functie Google AdWords Conversion Tracking, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Door op een door Google geplaatste AdWords-advertentie te klikken, wordt een zogenaamde conversietracking-cookie op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte duur van 30 dagen en maken persoonlijke identificatie van de gebruiker niet mogelijk.

Door middel van Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen op welke advertenties u heeft geklikt en het pad volgen dat u naar onze website heeft geleid, als u onze website heeft bezocht en de geldigheid van de cookies nog niet is verlopen. Voor elke klant wijst Google een individuele cookie toe, zodat we het aantal gebruikers kunnen meten dat door onze cookies wordt bereikt en niet alle klanten van de AdWords-service. Deze cookie wordt gebruikt om zogenaamde conversietracking-statistieken samen te stellen van klanten die onze website bezoeken via AdWords-advertenties.

Om deelname aan Google AdWords Conversion Tracking te weigeren, is het noodzakelijk om de opslag van Google Tracking cookies te deactiveren door middel van de daarvoor bestemde instelling in uw browser. Op deze manier wordt u niet opgenomen in onze statistieken voor het bijhouden van conversies.

Bezoek de website http://www.google.com/policies/technologies/ads/ voor meer informatie over Google AdWords Conversion Tracking, de details en de bijbehorende informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens van deze service.


De dienst wordt gebruikt voor reclame- en marketingdoeleinden met als doel ons aanbod aantrekkelijker te maken en u een prettige ervaring tijdens uw aankopen te garanderen. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen alle diensten en u vooraf te informeren over deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens. Wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverwerkingen is art. 6, lid 1, letter a AVG.

c) Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager om zogenaamde website-tags te beheren. Website-tags worden gebruikt om de tagging van producten van derden, zoals die op onze website, te optimaliseren, bijvoorbeeld voor het meten van het aantal bereikte gebruikers, tracking of remarketing. De Tag Manager verzamelt geen persoonlijke gegevens. Deze tool activeert andere tags, die eventueel gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering wordt uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit het geval voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. De informatie over gegevensbescherming met betrekking tot deze tool is te vinden op het volgende adres: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

9. MEER INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

a) Google Maps

We gebruiken Google Maps API om routebeschrijvingen weer te geven. Dit is een kaartenservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Met het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google gegevens met betrekking tot het gebruik van de Maps-functie door websitebezoekers. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google. In het gegevensbeschermingscentrum kunt u uw instellingen wijzigen zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen.

Herroepingsrecht:
Het uitschakelen van de Javascript vanuit uw browser verhindert de uitvoering van Google Maps. Bijgevolg is het niet mogelijk om kaarten op onze site te bekijken.

b) Google Web Fonts

Op deze website worden externe lettertypen, zogenaamde Google Fonts, gebruikt. Dit is een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De integratie van deze weblettertypen vindt plaats door het starten van een Google-server, meestal in de VS. Op deze manier kan de server worden geïnformeerd welke van onze internetpagina's de gebruiker heeft bezocht. Ook het IP-adres van de browser van het apparaat van de bezoeker van deze internetpagina's wordt door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op de adressen:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

10. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Als er gegevens over uw persoon worden verwerkt, heeft u op grond van de AVG de volgende rechten jegens de verantwoordelijke voor de verwerking:

Recht op informatie, rectificatie, beperking en annulering van gegevensverwerking

U hebt het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over de gegevens die door ons zijn opgeslagen over uw persoon, hun herkomst en hun ontvangers, evenals het doel van de gegevensverwerking op onze website. Bovendien heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te annuleren en te beperken, voor zover de wettelijke voorwaarden aanwezig zijn.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die aan ons zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Wij kunnen dit recht uitoefenen door een csv-exportbestand te verstrekken met uw door ons verwerkte gegevens.

Recht op kennisgeving

Als u uw recht op rectificatie, annulering of beperking van de verwerking jegens de eigenaar hebt ingeroepen, is deze laatste verplicht om aan elk van de ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn overgedragen, eventuele correcties, verwijdering van gegevens of beperkingen van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

De gegevensbeheerder is vereist om deze ontvangers te communiceren, als u daarom verzoekt.

Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig art. 6 lid 1 letters en f AVG, inclusief profilering op basis van deze bepalingen.

De eigenaar ziet af van de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij hij het bestaan aantoont van dwingende legitieme redenen om door te gaan met de verwerking die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een wet in de rechtbank.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, worden uw gegevens niet langer verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, kunt u het recht uitoefenen om bezwaar te maken met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

Herroepbaarheid van toestemmingsverklaringen voor gegevensbescherming

U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment en met ingang voor de toekomst in te trekken door contact met ons op te nemen op de onderstaande adressen.

Geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot natuurlijke personen, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die uw persoon op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet als de beslissing:

 1. het is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking;
 2. is toegestaan door het recht van de Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, waarin ook passende maatregelen zijn opgenomen om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen;
 3. is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen zijn echter niet gebaseerd op de specifieke categorieën van persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in art. 9, lid 1 van de AVG, tenzij art. 9, lid 2, letter a of g, en er zijn geen passende maatregelen van kracht om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen.

In de bovengenoemde gevallen (1) en (3) implementeert de gegevensbeheerder passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, in ieder geval het recht om menselijke tussenkomst van de gegevensbeheerder te verkrijgen, om zijn mening te uiten en om de beslissing te betwisten.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, werkt of waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens is in strijd met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de uitkomst van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een voorziening in rechte, overeenkomstig art. 78 AVG.

11. WIJZIGINGEN IN DEZE KENNISGEVING VOOR GEGEVENSBESCHERMING

We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring om een specifieke reden en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze pagina regelmatig op eventuele wijzigingen in dit beleid